【Philip Ma專欄】隨筆:《黃遵憲詩選》

0
632

【明德網原創】文:Philip Ma/圖:Philip Ma/網

黃遵憲,即黃公度,乃晚清著名詩人與外交家。家兄喜愛黃公度的詩,常與余提及黃公度,余遂找出一本藏書《黃遵憲詩選》來細讀。鑑古知今,謹把此書介紹給大家!此書余於1992年以兩加元購於多倫多!

附:黃遵憲小傳
黃遵憲(1848年-1905年)字公度,生於廣東嘉應州。晚清詩人,外交家、政治家、教育家。

黃遵憲四歲讀書,十歲學詩。光緒二年(1876年)中舉人。光緒三年(1877年)隨何如璋東渡出使日本,在任期間,積極就琉球問題同日本交涉。後又前往美國、英國、新加坡等地任外交官。駐外期間,他留心觀察所在國的事物,認為中國要革新自強,必須傚法日本維新。撰寫《日本國志》,全書共四十卷,五十餘萬字,詳細論述日本變革的經過及其得失,藉以提出中國改革的主張。

光緒七年(1881年),黃遵憲的《朝鮮策略》提議朝鮮與中國、日本、美國聯手對付帝俄,為朝鮮閔妃集團所贊同,儒生們反對而掀起「辛巳斥邪」。興宣大院君黨羽安驥泳等圖謀政變,擁立興宣大院君的庶長子完恩君李載先,後因人告密而失敗,安驥泳等人被凌遲,李載先被賜死。

光緒八年(1882年)春,調任駐美國舊金山總領事。當時美國藉故逮捕大批華僑入獄,黃遵憲到監獄探望華僑,叫隨從丈量監獄。美官員無詞以對,只得釋放華僑。1894年回國。光緒二十一年(1895年),出任湖南按察使,在巡撫陳寶箴的支持下宣傳維新變法。光緒二十四年(1898年)八月,被任命為出使日本大臣。戊戌變法失敗後,被清政府列為「從嚴懲辦」的維新亂黨,但由於外國駐華公使等干預,清政府允許黃遵憲辭職還鄉。光緒三十一年(1905年)3月28日,病逝於故鄉,終年五十八歲。

黃遵憲是「詩界革命」的主將,是嘉應州的一代詩宗。他曾輯錄了客家民歌9首,收入《人境廬詩草》之中,大大地提高了客家歌謠的社會地位。梁啟超說:「近世詩人,能鎔鑄新思想入舊風格者,當推黃公度」;「公度之詩,獨闢境界,卓然自立於二十世紀詩界中,群推為大家」。

他在《人境廬詩草》中描述客家山歌:「瑤峒月夜,男女隔嶺唱和,興往情來,餘音裊娜,猶存歌仙之遺風,一字千迴百折,哀厲而長,稱山歌。」

著作:
• 《日本雜事詩》二卷
• 1898年,《日本國志》四十卷,1887年成書,光緒二十四年上海圖書集成印書局出版、浙江書局重刊。
• 1911年,《人境廬詩草》十一卷(1902年定稿),1911年刊印於日本。
• 吳振清等編:《黃遵憲集》,天津人民出版社。
名句
• 「我手寫我口,古豈能拘牽!」——《雜感五首之一》
• 「寸寸山河寸寸金,侉離分裂力誰任?杜鵑再拜憂天淚,精衛無窮填海心。」——《贈梁任公同年》
• 「一輪紅日當空高,千家白旗隨風飄。搢紳耆老相招邀,夾跪路旁俯折腰。紅纓竹冠盤錦絛,青絲辮髮垂雲髾。跪捧銀盤茶與糕,綠沉之瓜紫蒲桃。將軍遠來無乃勞,降民敬為將軍導。將軍曰來呼汝曹,汝我黃種原同胞。」——《臺灣行》
• 「噫、吁,悲乎哉,汝全臺,昨何忠勇今何怯,萬事反覆隨轉睫。平時戰守無豫備,曰忠曰義何所恃?」——《臺灣行》

 

責任編輯:李文涵

(明德網原創,轉載請註明出處)